Årsmöte Ystad Moderaterna 2017

Anmälan till årsmötet görs till: wahlgrenjohan77@gmail.com

 

Inga kommentarer

Till alla medlemmar.

Till alla medlemmar som inte får nyhetsbrev och info från Ystad Moderaterna och vill ha detta var vänlig och skicka ett mail med namn och adress till:
wahlgrenjohan77@gmail.com

Inga kommentarer

YSTAD MISSADE FEM MILJONER!

Åter måste Ystads innevånare känna oro inför hur styret, Socialdemokraterna och Centerpartiet i Ystad, hanterar vår ekonomi och därmed våra skattemedel. Förordningen om ”Stadsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande” började gälla den 15 juni 2016. Här avsätter (S)regeringen 3,6 miljarder under två år 2016 och 2017, därefter sjunker bidraget till 1,3 miljarder per år. Bidraget sökes den 1 oktober varje år och man söker för antalet startbesked av nya bostäder som beviljats i kommunen från den 1 augusti och tolv månader framåt. Boverkets fördelning av bidragen för 2016 blev klar 2016-11-22, på deras hemsida kan man läsa vilka kommuner som fått bidrag och hur stor det blivit. Naturligtvis blir man förvånad när inte Ystads kommun finns med, bland bidragstagarna. Har inga byggnationer startats eller har (S)+(C) åter visat prov på okunskap eller är nuvarande styrning i kommunen handlingsförlamad? Går all energi till att klippa band på projekt som startades förra mandatperioden? Moderaterna har gjort en undersökning i kommunen hur många startbesked som beviljats under det gångna ansökningsåret. Det var 107 bostäder som fick startbesked och då skulle Ystad erhållit ca 5  miljoner kronor, som nu (S) och (C) valt att tacka nej till. Ofattbart. Att (S) och (C) väljer att tacka nej till 5 miljoner kronor i bidrag innebär att skola och äldreomsorg får minskade anslag med samma belopp. Inom vilka fler områden missköter styret (S)+(C) Ystads ekonomi? Oavsett det beror på okunskap eller handlingsförlamning har Ystads innevånare all anledning att vara mycket oroliga.

‘Per-Einar Larsson (M)

Henrik Plantin (M)

Inga kommentarer

Passivitet kan inte granskas.

 

Vi är bekymrade över att det saknas ärenden till kommunfullmäktige och att det på ett år därför ställts in tre fullmäktigemöten. Att det saknas ärenden måste bero på brist på handlingskraft och politiska initiativ från de styrande partierna för det kan väl inte vara så att de av något skäl inte vill föra frågor till fullmäktige.  Bristen på handlingskraft och initiativ är illavarslande. Kommunerna står inför stora utmaningar och det kräver aktiva och framsynta politiker.                     

Vi blir därför ännu mer bekymrade när vi läser Kent Mårtenssons (S) och Eva Bramsvik Håkanssons (C) svar i YA den 18 november och inser att handlingsförlamningen kommer att bestå. Det är naturligtvis bristen på ärenden som är problemet, inte de uteblivna mötena. Det är inte fullmäktigemöten utan innehåll kommunen behöver utan en politik som innebär att det finns något att diskutera och fatta beslut om. 

Det känns också underligt att Kent Mårtenson (S) och Eva Bramsvik Håkansson (C) i det här sammanhanget vill framhålla att oppositionsrådet har all möjlighet att sätta sig in i alla ärenden. Passivitet kan inte granskas. Den kan bara konstateras.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kristina Bendz (M)

                                                                                                             Hans Hulthén (L)

                                                                                                             Göran Göransson (KD)

                                                                                                             Nicklas Ljungström (MP)

Inga kommentarer

viktiga frågor når aldrig fullmäktige.

När kommunfullmäktiges socialdemokratiske ordförande för tredje gången på ett år beslutat ställa in kommunfullmäktige är det ett korrekt beslut, då ärenden saknas, men helt unikt.

Att under ett år ställa in tre fullmäktigemöten har aldrig hänt i Ystad. Brist på ärenden samtliga gånger utgör orsaken. Men orsakerna till bristen på ärenden är mycket allvarligare.

Styrande (S) + (C) verkar vara helt handlingsförlamade. De ärenden som de arbetar med härrör sig tydligen från initiativ och beslut som togs under förra mandatperioden.

Det är ”Femklöverns” politik som administreras och nästan inga egna politiska initiativ har efter två år kommit till beslut i kommunfullmäktige.  För Ystads framtid är det illavarslande.  Ystad tappar helt styrfart under (S)+(C)styret.

Denna brist på handling och aktiviteter för att utveckla Ystad är mycket oroande. Tyvärr ser vi det på många områden.  Ett exempel som visar på att inget hänt efter två år vid makten är Ystadbostäders misslyckande. Att Ystadbostäder skulle bygga var (S):s stora vallöfte.

Byggandet generellt utvecklas bra.  När (S)+(C) tog över hade ett stort antal planer arbetats fram. Det är privata byggare som nu kan bygga tack vare ”Femklöverns” arbete.  Till och med BoKlok har byggt även om (S) gjorde allt för att stoppa dem förra mandatperioden. Men tack vare Alliansregeringens beslut att stoppa särkrav kunde de komma igång.

Trots ett dukat bord med många framtagna färdiga projekt, under förra mandatperioden, i Ystadbostäder, har bolaget misslyckats med att bygga.  2016 blir det ynka sex lägenheter mot utlovade 50.

Men handlingsförlamningen är inte det allvarligaste utan det är att styret (S)+(C) fattar beslut bakom stängda dörrar utan möjlighet till insyn från oppositionen, media och därmed allmänheten.

Det är inte bara fullmäktigemöten som ställts in utan även nämndsmöten där absolut inte ärenden borde saknats.

Mitt under brinnande flyktingkris valde man att ställa in Socialnämndens möte!  När Samhällsbyggnadsnämnden saknade förvaltningschef ställdes möte in. Detta när ett ekonomiskt tungt projekt, Reningsverket, skulle slutföras.  Att ställa in alla dessa möten kan bara ha ett syfte.

Det är mycket tydligt att (S)+(C) inte önskar insyn. Besluten skall tas under fullmäktigenivå och bakom stängda dörrar utan insyn av opposition, media och därmed allmänheten.

Detta är mycket allvarligt ur en demokratisk synvinkel.  (S)+(C) sätter vår demokrati ur spel genom att ställa in alla dessa möten.

 Mörkningspolitik?

                                                                                                                                  Kristina Bendz (M)

                                                                                                                                  Hans Hulthén (L)

                                                                                                                                  Göran Göransson (KD)

                                                                                                                                  Nicklas Ljungström (MP)

Inga kommentarer