Hälso- och sjukvård

akutmottagningmf

Vi arbetar hårt för en fortsatt gemensamt finansierad hälso- och sjukvård med hög kvalitet som är lika för alla och styrs efter behov. 

Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Vårt mål är en hälso- och sjukvård som ger oss trygghet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Vår utgångspunkt för arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården är att ge medarbetarna större inflytande över sin arbetssituation. Medarbetarna har ofta idéer kring hur man ska kunna göra arbetssituationen bättre, vad som skulle kunna förbättras både i det lilla som i det stora. Korta beslutsvägar och en närvarande chef borde vara självklarheter inom hälso- och sjukvården.

  • De samlade offentliga utgifterna för hälso- och sjukvård har ökat från 183 miljarder 2006 till 234 miljarder 2012 (i fasta priser), vilket motsvarar en ökning på mer än 27 procent.
  • Oavsett var i landet man bor, oavsett om man är kvinna eller man, välavlönad eller arbetslös, ska man alltid vara säker på att man blir väl omhändertagen inom den svenska sjukvården.
  • För oss är det viktigt att patienten själv kan välja den vårdgivare som man vill gå till. All vård ska vara av hög kvalitet, det ska gå snabbt att komma i kontakt med vården och den ska behandla alla lika.