Jobben

Sedan 2006 har 340 000 fler människor ett jobb att gå till. Samtidigt har närmare 200 000 människor lämnat utanförskapet under Alliansregeringens tid. Vi vill mer. Vi vill att ännu fler ska få vara en del av den samhörighet som ett jobb ger.

Vägen dit går genom att:

  • Nya jobbskapande reformer genomförs
  • Alliansens genomförda reformer får fortsätta verka
  • Jobb- och företagsklimatet förblir gynnsamt
  • Konjunkturen normaliseras

Alla som har ett jobb och alla som vill ha ett jobb är en del av arbetskraften. Vår politik handlar om att ta tillvara varje människas förmåga att växa av egen kraft. Vi vill att människor ska få ett arbete, en lön, arbetskamrater och en chans att forma sina egna liv.

Ett jobb är mer än en lön. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger självständighet genom egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar. Vi vill att fler unga, utrikes födda, äldre och människor med en funktionsnedsättning kommer i jobb och vi vill motverka långa tider utan arbete.

  • Över 5 miljoner sysselsatta till 2020
  • Alla behövs – det finns inga fina eller fula jobb
  • Jobbskatteavdraget gör att fler jobb skapas och fler kan leva på en egen lön
  • När fler jobbar finns det mer pengar till vården, skolan och omsorgen
  • Genom att sänka trösklarna för anställning tror vi att fler vågar och kan ta steget att anställa fler