2. Henrik Plantin

Jag har arbetat med lokalpolitik i Ystad i 25 år. Yrkesmässigt har jag tidigare arbetat i bankvärlden i 35 år med olika uppdrag. Senast som Sverigechef för investeringsrådgivning och aktiehandel i Nordea. Ystadbo sedan 1978. Gift med Monica och vi har en vuxen dotter Madeleine. Mina fritidsintressen är resor, litteratur, matlagning och viner.

Henrik

Politiska mål

– Skapa ett samhälle med fria valmöjligheter för medborgarna
– Underlätta för och stödja det lokala näringslivet i Ystad
– Utveckla ett differentierat näringsliv och därmed nya arbetstillfällen i Ystad. 

 

 

Politiska uppdrag 2015-2018

– 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige i Ystad
– Ledamot Kommunstyrelsen i Ystad
– Ledamot Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ystad

– Vice styrelseordförande Ystad Hamn Logistik AB
– Gruppledare för Moderata fullmäktigegruppen i Ystad