Våra mål

skaneVi ska:

Öppna en modern ekologiskt hållbar industriby i Öja för att skapa fler arbetstillfällen och attrahera nytt företagande.
Behålla Rut, eftersom det skapat så många för jobb bland annat kvinnliga nysvenskar och därmed påverkat integrationen positivt.
Ta bort särregler och krångel i byggfrågor för att snabba upp byggprocessen och minska kostnaden för bostäder.
Behålla de halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar och restaurangmomsen på 12 procent, så att fler unga kan komma in på arbetsmarknaden.
Bygga ut fibernätet för bredband, särskilt på landsbygden, så att det finns god kommunikation i hela kommunen som gör det möjligt att arbeta hemifrån.
Starta en internationell skola.
Bygga ”Zätaskolan” i Surbrunnsområdet.
Premiera skickliga lärare.
Utveckla Kulturgarantin och utsträcka den till gymnasiet.
Starta spetsutbildningar på gymnasiet.
Bygga cykelvägar Hedeskoga-Sövestad, Ystad-St Herrestad, Hammar – Skillinge, Kabusa – Glemminge.
Anlägga en strandpromenad från reningsverket till Jakten
Fortsätta att strandfodra för att skapa landets mest attraktiva stränder för boende och besökare.
Utveckla de stationsnära orterna.
Fortsätta dialogmötena i byarna kring deras utveckling.
Skapa fler odlingslotter och täppor, även inne i nya bostadsområden.
Utveckla Trädgårdsstaden/Dammhejdan med varierade boendeformer.
Utveckla sockerbruksområdet i Köpingebro.
Tillgång till Internet på alla äldreboende.
Öka valfriheten och inflytandet i kommunens äldreboenden.
Skapa andra boendeformer för äldre än de kommunala som till exempel generationsboende eller kooperativ.
Upphandla ekologiska och närproducerade livsmedel till våra kök på skolor/ förskolor och boenden.
Införa seniorrabatt på alla bussar i kommunen.
Införa seniorlots till alla seniorer - en informations- och servicetjänst.
Påbörja utflyttningen av hamnen och skapa en ny spännande och levande stadsdel.
Bygga om Dragongatan och utveckla regementsområdet ytterligare.
Göra hela E65 till motorväg