17. Lars-Åke Holm

Jag har precis avslutat en 25 årig tjänst på Anticimex där jag tillhörde koncernledningen under en period när företaget växt mycket kraftigt. Tillbringar fortsatt viss tid som Senior rådgivare till en del företag. Ger mig dock nu mer tid för familj, golf och möjlighet att läsa igen det jag missat under ett mycket aktivt arbetsliv. Dessutom får jag ju mycket mer tid att ägna mig åt ett samhällsengagemang som är viktigt för mig.

Lars-Åke Holm

Lars-Åke Holm

Politiska mål

Min politiska målsättning under nästa mandatperiod är att försöka bidra till att göra Ystad till en kommun med livskvalitet i världsklass.

 

 

 

 

Politiska uppdrag 2015 – 2018

Kommunfullmäktige, ersättare