Utbildning

Vässa dina politiska kunskaper!

 

För att engagera dig politiskt behövs ingen formell utbildning. Livskunskap från livets alla skeden, ungdomen, yrkeslivet, föräldraskapet eller pensionsåldern är det som bygger den politiska bredden i vår förening. Det som krävs är att du har en vilja och en drivkraft att vara med och påverka vårt gemensamma samhälle.

För den som vill vara med och påverka framgångsrikt är det dock bra med lite kunskap kring beslutsfattande, politikens förutsättningar eller kunskap kring skillnader mellar de ideologier som lägger grunden för våra politiska partier.

Som medlem i Ystadmoderaterna erbjuds du att delta i flera olika fristående utbildningar.