Företagande och entreprenörskap

Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Företagande och entreprenörskap är därför en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle.

Entreprenörer är ofta beroende av externt kapital för att kunna få sina visioner och idéer att växa och bli livskraftiga företag. Förutsättningar för att få finansiering måste underlättas och förbättras eftersom det kan vara väldigt svårt att få lån av banken innan företagaren kan visa upp en färdig produkt eller tjänst. Det är bland annat därför vi vill stimulera både privat och offentligt riskkapital.

  • En politik för full sysselsättning går hand i hand med en politik som underlät­tar för företagande och gör det enklare att anställa. Skatter och regler ska utformas så att det är möjligt att leva i hela landet.
  • Förutsättningarna för svenska forskare och entreprenörer behöver förbättras för att göra det enklare att ta forskningsresultat och innovationer ut på marknaden.