Narkotika


Dagligen får vi rapporter kring det ökande inflödet av narkotika i Ystad och att användandet sprider sig allt längre ner i åldrarna.

Vi vet också att användandet av alkohol och tobak minskar, vilket ger en ännu mer oroande bild.

Är det kokain och Cannabis som ungdomarna använder istället?

 Efter kontakt med sjukvården märks där en ökande oro och psykisk ohälsa bland ungdomar,  en trend som inte alltid uppmärksammas i olika undersökningar som presenteras.

 Vi tycker det är dags att ta detta på allvar, våra ungdomars vanor och hälsa spelar en avgöranderoll i flera avseenden som bl.a. skolprestationer, social gemenskap och föreningsaktiviteter. 

Vi tycker det är hög tid att ta ungdomarnas olika problem på allvar.  Vi måste bry oss och agera.

 Alla måste hjälpas åt, tillsammans med polisen, att stänga kranen till tillgång på narkotika. Nu måste alla hjälpas åt, oavsett om det är i skolan, hos föreningar, på uteställen, ja alla platser där ungdomar rör sig.

Alla vi vuxna måste bry oss om alla våra ungdomar, vuxenansvaret måste bli tydligare liksom modet att säga till!

 Polisen behöver allt stöd i världen, tillsammans måste hela samhället ställa upp för våra barn och Ungdomar.

 Vi tycker det är hög tid att ta alla signaler på allvar och på bästa sätt skapa förutsättningar för ett narkotikafritt Ystad. Ett sätt att komma fram på, kan vara att få fart på våra medborgardialoger och de medborgarlöften som polisen ska ta fram tillsammans med kommunen och dess innevånare.

Vi ser att det sker i Simrishamn, men inget händer i Ystad.

 

Kristina Bendz (M)

  1. Inga kommentarer än.
(publiceras inte)