Ystad Moderaterna har ny hemsida.

ystad.moderatweb.se

Denna sida kommer att stängas ner inom kort.

Inga kommentarer

Ystad i framtiden

Området kring Ystads hamn är en unik resurs som måste tas till vara. Framtiden med bostäder, arbetsplatser och service nära havet är mäktig. Att se ut mot havet från sin lägenhet eller från uteserveringen eller arbetsplatsen, det är något att arbeta för.

Men ska detta lyckas måste arbete med att utforma denna nya stadsdel prioriteras. Det innebär att Lantmännen lämnar sina lokaler. Att fartygen lägger till i den yttre hamnen. Att kommunala bolag, Ystads näringsliv, medborgarna och kommunen samverkar.

Att omvandla hamnområdet till en ny fantastisk stadsdel, kommer uppskattningsvis att ta mellan 15 och 25 år att förverkliga. Detta kan förefalla vara en lång tid, men ska det lyckas måste arbetet intensifieras och noggrant planeras. Hamnen eller kommunen kan inte ingå långa avtal, t ex med rederier, som innebär att utvecklingen försenas eller till och med omöjliggörs.

Det finns planer och visionsdokument som visar på hur framtidens hamnområde kan utformas. Det är gott och väl, men arbetet med att genomföra omvandlingen, att samordna olika intressenter, att organisera arbetet har det inte synts mycket av.

Detta är ett gigantiskt projekt och då är det väl alldeles självklart att en organisation för detta måste skapas. Det måste också skapas ett politiskt samförstånd kring arbete och utformning eftersom projektet kommer att löpa under lång tid.

Arbetet med den nya havsnära stadsdelen måste komma igång nu! Börja med att anställa en projektledare och samla de olika intressenterna för samråd och utbyte av idéer.

Jag är av uppfattningen att arbetet med utvecklingen av hamnområdet gått i stå. Eller kanske (S) och (C) är så klara över vad som ska göras, att de inte uppfattar information och dialog som nödvändigt.

Men kom igen nu! Schabbla inte bort Ystads största utvecklingsmöjlighet. Vi är många som är intresserade och vill vara engagerade. Det är inte bra att verka i det i det fördolda, men det är än värre att inte verka alls i det fördolda.

 Kristina Bendz (M)

Inga kommentarer

Medlemsmöte ”Trygghet”

m2

Medlemsmöte om Trygghet i Ystad Kommun.

29 maj 18.30 – 21.00 på Chill.

Till vårt sista medlemsmöte för våren får vi besöka av två stora profiler.

Först ut är Ewa-Gun Westford kommunikatör vid polisen i region syd.

ewa

Kvällens andra profil är ingen mindre är vår käre riksdagsledamot Anders Hansson.

untitled

Ewa-Gun Och Anders kommer att prata om trygghet, närvaro, effektivitet och tydlighet.

18194983_769364236561620_1165914276990950164_n

Diskussion om vad som är aktuellt i kommunstyrelsen.

Anmälan görs på: wahlgrenjohan77@gmail.com

För senaste nyheterna:

www.facebook.com/Ystadmoderaterna

Inga kommentarer

Nu närmar sig Valborg med stormsteg.

Nu närmar sig Valborg med stormsteg, en kväll där vi vet att alldeles för många ungdomar begår sin alkoholdebut, en helg när alkohol står i fokus när ungdomar samlas, en helg där risken för andra brott är större eftersom alkoholintaget är stort.

Kommer årets Valborg att skilja sig från de föregående? Ja, riskerna finns faktiskt där liksom oron. Oron över att alkohol denna gång kommer att blandas med olika droger. Det kan vara cannabis, men också kokain och heroin.

Behöver vi bry oss om detta? Självklart, jag känner det tydligt! Vi måste bry oss om våra ungdomar eftersom de är vår framtid.

Polisens signaler om att det finns stora mängder narkotika gör att alla måste hjälpas åt, föräldrar, vuxna, syskon, polisen, sjukvården. Ja, vi måste bry oss ännu mera om varandra.

Eftersom Ystad, till skillnad från grannkommunerna, inte har fått igång sitt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) är inte heller alla förebyggande åtgärder genomförda.

Jag undrar varför inte den ansvariga ledningen i Ystad, S+C, får fart på det lokala brottsförebyggande arbetet? Kan det bero på att de inte har samma lägesbild som polisen? Frågan kanske varken är viktig eller prioriterad?

Låt oss tillsammans hoppas att Valborg blir den fest med sång, musik och korvgrillning som det ska vara, och inte en ny uppvisning i fylla med inslag av narkotika.

Kristina Bendz (M)

 

                                                                                                                                 

Inga kommentarer

Narkotika

Dagligen får vi rapporter kring det ökande inflödet av narkotika i Ystad och att användandet sprider sig allt längre ner i åldrarna.

Vi vet också att användandet av alkohol och tobak minskar, vilket ger en ännu mer oroande bild.

Är det kokain och Cannabis som ungdomarna använder istället?

 Efter kontakt med sjukvården märks där en ökande oro och psykisk ohälsa bland ungdomar,  en trend som inte alltid uppmärksammas i olika undersökningar som presenteras.

 Vi tycker det är dags att ta detta på allvar, våra ungdomars vanor och hälsa spelar en avgöranderoll i flera avseenden som bl.a. skolprestationer, social gemenskap och föreningsaktiviteter. 

Vi tycker det är hög tid att ta ungdomarnas olika problem på allvar.  Vi måste bry oss och agera.

 Alla måste hjälpas åt, tillsammans med polisen, att stänga kranen till tillgång på narkotika. Nu måste alla hjälpas åt, oavsett om det är i skolan, hos föreningar, på uteställen, ja alla platser där ungdomar rör sig.

Alla vi vuxna måste bry oss om alla våra ungdomar, vuxenansvaret måste bli tydligare liksom modet att säga till!

 Polisen behöver allt stöd i världen, tillsammans måste hela samhället ställa upp för våra barn och Ungdomar.

 Vi tycker det är hög tid att ta alla signaler på allvar och på bästa sätt skapa förutsättningar för ett narkotikafritt Ystad. Ett sätt att komma fram på, kan vara att få fart på våra medborgardialoger och de medborgarlöften som polisen ska ta fram tillsammans med kommunen och dess innevånare.

Vi ser att det sker i Simrishamn, men inget händer i Ystad.

 

Kristina Bendz (M)

Inga kommentarer